تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

تحقیق درباره پروژه تکمیل رستوران مجتمع فرهنگی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:14

بخشی از متن

صورت وضعيت قطعي پروژه تكميل رستوران مجتمع فرهنگي

مترة قطعي رستوران

ص/يك 

قرارداد شماره ……………………. پيمانكار شركت سمبل گچساران گنبد

 

رديف

شرح عمليات و جزئيات كار

تعداد مشابه

طول

عرض

ارتفاع با ضخامت

واحد

مقدار

مقدار كل

فرعي

جزئي

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

1

تخريب بتن مسلح سقف

1

1/5

4/4

3/0

M3

 

 

 

 

سوراخ كردن سقف وشناژ بتن مسلح

30

4/0

4/0

3/0

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تخريببنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌ كولرگازي

5

9/0

55/0

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب‌بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌‌پنجره‌ها

1

7/2

2

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌ ديوارپشت دستشويي

2

25/3

4/0

22/0

M3

 

 

 

 

تخريب‌بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌داخل سالن

1

4

1

22/0

M3

 

 

 

 
تخريب بنايي‌آجري‌باملات‌ماسه‌وسيمان‌جاي‌ سوراخها

9

4/0

4/0

22/0

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

برچيدن اسكلت فلزي

 

 

 

 

Kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

1

خاكبرداري بادست كف ساختمان درزمين هاي نرم

1

9/21

21

15/0

M3

 

 

 

 

خاكبرداري بادست كف ساختمان درزمين هاي نرم

2

9

6

15/0

M3